อัตราค่าลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

  • ผู้ที่เป็นสมาชิก นำเสนอบทความ 1,500 บาท
  • ผู้ที่เป็นสมาชิก ไม่ได้นำเสนอบทความ 1,500 บาท
  • ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก นำเสนอบทความ 2,500 บาท
  • ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก ไม่ได้นำเสนอบทความ 2,000 บาท

หลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

  • ผู้ที่เป็นสมาชิก นำเสนอบทความ 2,000 บาท
  • ผู้ที่เป็นสมาชิก ไม่ได้นำเสนอบทความ 2,000 บาท
  • ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก นำเสนอบทความ 3,000 บาท
  • ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก ไม่ได้นำเสนอบทความ 2,500 บาท

หมายเหตุ ปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำเสนอผลงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Thank you to our sponsors
Gold Sponsors

 
Silver Sponsors

 
Bronze Sponsors