แนะนำที่พัก

โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว (Fortune River View Hotel)

*สามารถขอรับอัตราค่าที่พักพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานจากทางโรมแรม
ระยะทางไปยังสถานที่จัดงาน: 0.0 กิโลเมตร(สถานที่จัดงาน)
ที่ตั้ง (Address): 9 ถนนสุนทรวิจิตร(เส้นทางนครพนม-ธาตุพนม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ (Tel.): 042 522 333 – 40 / 086 458 3093
อีเมล (e-Mail): info@fortunenp.com
เว็บไซต์ (Website): http://fortunenp.com/

 

โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง (Fortune View Khong Hotel)

ระยะทางไปยังสถานที่จัดงาน: 0.5 กิโลเมตร
ที่ตั้ง (Address): 527 ถนนสุนทรวิจิตร(เส้นทางนครพนม-ธาตุพนม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ (Tel.): 042 513 564 – 70
อีเมล (e-Mail): info@fortunevk.com
เว็บไซต์ (Website): http://fortunevk.com/

 

โรงแรมเดอะริเวอร์ (The River Hotel)

ระยะทางไปยังสถานที่จัดงาน: 0.8 กิโลเมตร
ที่ตั้ง (Address): 35/9 ถนนสุนทรวิจิตร(เส้นทางนครพนม-ธาตุพนม) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ (Tel.): 083 669 2999 / 042 522 999
อีเมล (e-Mail): theriverhotel@gmail.com
เว็บไซต์ (Website): http://therivernakhonphanom.com/

 

โรงแรมไอโฮเตล (iHotel)

ระยะทางไปยังสถานที่จัดงาน: 2.8 กิโลเมตร
ที่ตั้ง (Address): 136 หมู่ 14 ถนนสุนทรวิจิตร(เส้นทางนครพนม-ธาตุพนม) ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ (Tel.): 042 543 355 / 042 543 366 / 086 450 9693 / 042 543 377 (Fax.)
อีเมล (e-Mail): –
เว็บไซต์ (Website): http://www.ihotel.co.th/

 

โรงแรมสยามแกรนด์ (Siam Grand Hotel)

ระยะทางไปยังสถานที่จัดงาน: 6.9 กิโลเมตร
ที่ตั้ง (Address): 218/3 ถนนสุนทรวิจิตร(เส้นทางนครพนม-ท่าอุเทน) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ (Tel.): 042 512 750 / 088 562 7750 / 083 453 0166 / 042 512 751 (Fax.)
อีเมล (e-Mail): siamgrandhotel@hotmail.co.th
เว็บไซต์ (Website): http://www.siamgrandhotel.net/

Thank you to our sponsors
Gold Sponsors

 
Silver Sponsors

 
Bronze Sponsors