ขั้นตอนการลงทะเบียน

การลงทะเบียน

  1. ส่งผลงานผ่านทางเว็บ EasyChair (สำหรับผู้นำเสนอผลงาน)
    ดาวน์โหลด คู่มือการลงทะเบียน และ THEMPLETE สำหรับการส่งผลงาน
  2. เข้าสู่ระบบลงทะเบียน (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)
    เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยัน (หากไม่ได้รับ กรุณาตรวจสอบใน spam folder)
  3. จ่ายเงินค่าลงทะเบียน

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

  • หากลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้อัตราค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
  • หากลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560    อัตราค่าลงทะเบียน  เป็นอัตราค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ตามตารางค่าลงทะเบียน
  • กำหนดวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและทัศนศึกษาและการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนทั้งสองรายการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ที่ อัตราค่าลงทะเบียน

 

Thank you to our sponsors
Gold Sponsors

 
Silver Sponsors

 
Bronze Sponsors